Dikta ng Lohika

Muling pipintahan ng pulitika ang apat na sulok ng ating mahal na Unibersidad, at reporma ang sigaw ng mga nagnanais umupo sa trono ng mababakanteng puwesto ng kasalukuyang FCSC President, dahil hindi maipagkakailang naging kontrobersiyal  ang pangalan ng FCSC sa nakalipas na dalawang taon—partikular na ang pagiging mailap ng kasalukuyang FCSC President, kasabay ng kanyang plataporma na inilipad ng hangin, sa mga panahong dapat sana’y nakapundar siya ng mga proyekto para sa kabutihan ng mga estudyanteng naghalal sa kanya

At ngayon, bago tuluyang maihalal ang lider-estudyanteng pinaniniwalaan mong nararapat sa pinag-aagawang trono, gaano nga ba kahalaga ang boto mo, para ngitian at pagkaaksayahan ka ng oras ng mga taong ito?

Ang sagradong boto mo at ang pinagsama-samang boto ng masang estudyante ang magluloklok sa lider-estudyanteng magkakaroon ng pribilehiyong malibre sa pagbabayad ng tuition fee at siyang magkakatawan sa atin sa Board of Regents (BOR)—ang kataastaasang kalipunan ng mga tagapagtakda sa kinabukasan ng mga estudyante at ng institusyong ating kinabibilangan. Nakaatang sa mga balikat ng maihahalal na FCSC President ang responsibilidad na laging manguna sa paglulunsad ng iba’t ibang kampanya at laban para sa sari-saring isyung kinakaharap ng masang estudyante at maging ng pamantasan upang maipaabot ito sa Board of Regents. Sa madaling salita, siya ang magiging boses, tenga at higit sa lahat, sandigan ng masang estudyante upang makamit ang mga prebilihiyong nararapat sa mga estudyante. Partikular na dito ang pagpapaunlad sa mga pasilidad para sa mga estudyante at bumuo ng mga makabuluhang  aktibidad at programang  magpapayaman sa pangkabuuang pag-unlad ng bawat estudyante na magpahanggang ngayon ay malimit lamang bigyan ng pansin.

Kaya’t dahil na rin sa kasalukuyang estado ng ating pagkaestudyante, at upang tuluyang mawasak ang bulok na sistema at mapagtagumpayan ang ninanais na makabuluhang reporma, hindi lang makatwiran kundi talagang nararapat lamang, na tayong mga may kapangyarihang bumoto at maghabi ng isang kolektibong kasaysayan ay maging matalas, mapanuri, at mapanghamon.

Sa pag-abot sa inaasam na pagbabago patungo sa hindi lang tuwid kundi sementado at aspaltado pang daan, nararapat lamang na iwaksi sa isipan ang pagyakap sa pluralismo. Sapagka’t wala nang mas tatalim pa sa sandatang buong-ingat na tinubog sa apoy ng tibay at prinsipyo, at hindi yung made in china na para lang makasabay sa agos ng panahon, upang tuluyang gapiin ang nakakahawa at umaalingasaw na kabulukan ng estado.

Sa pagnanais ng mas mainam na pamunuan, walang puwang ang pagbabakasakali.

Ngayon, kaninong pangalan ang isusulat mo sa iyong balota? Sana’y mataman mo nang napag- isipan.

Hindi natin kailangan ng lider na popular; hindi natin kailangan ng lider na maraming salita, ngunit labis ang pagkukulang sa gawa. Hindi natin kailangan ng bagong tagapaglugmok sa estado ng ating pagkaestudyante.

Ang kailangan natin ay ang mga lider na mapagmatyag, mapanuri, hindi madaling mamanipula at hindi magpapatumpik-tumpik na ipaglaban ang karapatan ng mga estudyante. Kailangan natin ng isang lider na nagnanais at magpupursige ng reporma—reporma sa kakulangan ng mga kagamitan para sa estudyante, partikular na ang mga upuan at electric fan; aksyon sa mabahong Comfort Rooms na mula noong CSC hanggang ngayong ganap na tayong isang Unibersidad ay nariyan pa rin sanhi na rin ng kapabayaan ng mga hindi disiplinadong estudyante.

Samakatuwid, kailangan natin ng lider na magsusulong ng kabutihan na tutularan ng bawat estudyante, mamumuno sa mga estudyante na baguhin ang hindi makatwirang pagkakatwiran, mapangangatawanan ang kanyang plataporma, at hindi yung magpapabulag sa umiiral na maliwanag pa sa araw na nakakasukang sistema at magsasawalang bahala lamang sa umaalingasaw na kabuktutan ng daang tinahak ng nakalipas na administrasyon.

Nawa’y ang magaganap na botohan ay magsilbing isang mapagpalayang halalan—kalayaan mula sa pluralismo, kalayaan mula sa hindi sapat na pagpiglas, at higit sa lahat paglaya at pagtugon sa hamon ng darating na bukas.

Karen Ailene P. Benavidez

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: