Category Editorial

Dikta ng Lohika

Muling pipintahan ng pulitika ang apat na sulok ng ating mahal na Unibersidad, at reporma ang sigaw ng mga nagnanais umupo sa trono ng mababakanteng puwesto ng kasalukuyang FCSC President, dahil hindi maipagkakailang naging kontrobersiyal  ang pangalan ng FCSC sa nakalipas na dalawang taon—partikular na ang pagiging mailap ng kasalukuyang FCSC President, kasabay ng kanyang […]