Category Feature

ANYARE: Isang Pagsulyap sa Nabubulok na Kabulukan

Ang Hindi Marunong Sa mga lumipas na administrasyon, naging katumbas na ng pangalang FCSC ang  kontrobersya at batikos. Samu’t saring isyu ang ipinupukol sa organisasyong namumugad sa Sudent Center, ang kanilang opisina/ himpilan. Ang FCSC o Federated College Student Council, ang siyang tanging awtonomus at demokratikong administrasyong kumakatawan sa masang estudyante ng buong Isteyt. Pangunahing […]

Repleksyon sa Eleksyon: Pagtangkilik sa Iba’t Ibang Mukha ng mga Botante

Nagiging isang malaking tanghalan ang pisngi ng Isteyt sa pagsapit ng isa sa mga pinakamahalagang araw sa buhay ng mga mag-aaral—ang eleksyon para sa konseho ng mga mag-aaral. Isang tanghalan ng mga kandidato bilang mga aktor at aktres, kung saan tayo ang mga tagasubaybay. At kasabay ng pagkilatis natin sa mga kandidato, kilalanin din natin […]